Kontrolki

Sygnalizowanie poszczególnych stanów jest niezwykle istotne dla prawidłowej i zgodnej ze standardami bezpieczeństwa obsługi maszyny. Nasze kontrolki mogą służyć m.in. do potwierdzania obecności napięcia o określonych wartościach lub informowania o pracy w konkretnym trybie. Dzięki sygnałom świetlnym możliwy jest nadzór operatora lub automatyka nad pracą sprzętu.

W przypadku wielu urządzeń sygnały świetlne informują o konieczności podjęcia określonych działań. Mogą one ostrzegać o zakończeniu zleconego procesu lub wyczerpaniu się substancji niezbędnych do prawidłowej pracy. Różnorodność kolorystyczna pozwala na dostosowanie produktu do konkretnej funkcji – elementy czerwone najlepiej nadają się do wysyłania ostrzeżeń, a zielone do określania trybu pracy.

Aktywne filtry